innovArk - Logo DTRED only characters

Fertilitzant i Repel·lent

Fertilitzant

Fertilitzant CE. Fertilitzant inorgànic. Sol·lució Potàsica – Grup 1.1.3.1

Fertilizant 0-0-6 (40) N-P-K (S). Sense clorurs.

K2O 6 % p/p
SO3 40 % p/p
pH > 10
Presentació

Garrafes de 5 L.

innovArk - InvernaderoinnovArk - Sunset Tractor

Repel·lent

Repel·lent de mamífers per protegir fruiters, oliveres, ametllers, cultius extensius, etc.

S’ha observat que DTRED aplicat directament (sense diluir) sobre el tronc de fruiter, oliveres, ametllers, etc. forma un cobriment, l’olor del qual, és desagradable per a conills i llebres. L’efecte també és efectiu per a protegir les mànegues de reg, que són objecte d’atac durant l’estiu.

També, diluït al 5% v/v, és un repel·lent eficaç davant de conills, llebres, cabirols i senglars proporcionant protecció a fulles, brots i fruits.

DTRED - Repel·lent
innovArk - DTRED tree